Primul studio din Romania echipat cu aparate de Pilates BASI® Systems.
Primul studio din Bucuresti cu instructori certificati pe toate aparatele de Pilates.

INSTAGRAM

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

The Pilates Studio respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor site-ului său și se asigură că informațiile personale sunt tratate confidențial, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (denumit și GDPR).

Conform GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Ce date cu caracter personal utilizez și de ce?

Datele tale cu caracter personal ne sunt furnizate dacă:

 • Utilizezi secțiunea de programări a www.thepilatesstudio.ro prin serviciul Mindbody integrat în site-ul nostru.
 • Vei trimite mesaje prin formularul de contact al www.thepilatesstudio.com, cât și pe canalele de social media asociate acestuia (Facebook, Instagram etc.).
 • Soliciți informații sau intri în dialog prin diverse mijloace, cum ar fi prin e-mail, telefon, SMS sau comentarii pe rețelele de social media asociate www.thepilatesstudio.ro.
 • Soliciți parteneriate media sau editoriale cu www.thepilatesstudio.ro.
 • Publici articole pe www.thepilatesstudio.ro, în calitate de invitat.

În aceste situații, ești de acord să furnizezi din propria voință numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail. În calitate de invitat(ă) (persoană care semnează articolele pe www.thepilatesstudio.ro), informațiile furnizate de tine pot include numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, descrierea personală și fotografie, vârsta, studiile, profesia, experiența profesională, adresa web a blogului/site-ului personal.

La fiecare accesare a www.thepilatesstudio.ro vor fi colectate automat, prin soft-uri și aplicații speciale, cum ar fi Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager și Facebook Pixel, următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu, acest lucru poate include adresa IP a conexiunii tale la internet, tipul și versiunea de browser, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului, marca dispozitivului mobil.
 • date despre vizita ta pe www.thepilatesstudio.ro, cum ar fi: pagini vizitate, articolele pe care le-ai vizualizat, cele mai citite articole, cele mai accesate categorii, landing pages, bounce rate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile, alte date despre interesul tău ca utilizator al www.thepilatesstudio.ro, cât și secvența de click-uri către și prin www.thepilatesstudio.ro.

Prelucrarea informațiilor primite de la tine, prin accesarea www.thepilatesstudio.ro, are ca scop:

 • Îmbunătățirea calității tehnice a www.thepilatesstudio.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia.
 • Pentru operațiunile interne, inclusiv testare, cercetare, statistică.
 • Pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, pentru ca informațiile să fie personalizate și să răspundă așteptărilor clienților și utilizatorilor.
 • www.thepilatesstudio.ro include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoane/linkuri de Facebook, Instagram etc. Aceste funcții pot colecta datele tale personale, ca utilizator. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste canale de social media este guvernată de politica privind confidențialitatea companiei care furnizează aceste servicii.

Te asigurăm că nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. www.thepilatesstudio.ro nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală.

În cazul în care www.thepilatesstudio.ro este contactat pentru servicii care impun încheierea unui contract pentru a duce la îndeplinire contractul, vom putea prelucra datele tale. În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către tine este obligatorie. Dacă astfel de date cu caracter personal nu ne vor fi furnizate, atunci nu vor putea fi posibile respectarea obligațiilor asumate prin contract sau relația contractuală.

În cazul în care încheiem un contract, pentru furnizarea de servicii, vom procesa următoarele date, cum ar fi: numele societății, sediul social, codul de identificare fiscală, numele, prenumele și funcția persoanei care semnează contractul, date de contact (e-mail, telefon, adresa punctului de lucru), date bancare. De asemenea, putem procesa date cu caracter personal ale angajaților tăi, cum ar fi numele, prenumele, datele lor de contact (e-mail, adresa biroului, număr de telefon) cu scopul comunicărilor (prin e-mail, telefon, poștă, curier) legate de executarea unor anumite obligații contractuale.

 

Păstrarea datelor

La furnizarea în mod voluntar a altor date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea ta cu www.thepilatesstudio.ro sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate, din proprie voință, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, la secțiunea comentarii sau într-o succesiune de mesaje care este vizibilă publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul nostru la cererea ta explicită (prin e-mail, la adresa office@thepilatesstudio.ro), numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Datele cititorilor pot fi dezvăluite unor terțe părți precum:

 • agenții de publicitate și rețele de publicitate pe care astfel de informații (cum ar fi date de trafic, studii de audiență, date despre segmentarea publicului în funcție de sex, vârstă, locație) le ajută în a ne crea campanii publicitare relevate pentru publicul nostru țintă, ca utilizatori ai www.thepilatesstudio.ro. Nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le putem furniza informații colectate despre utilizatorii www.thepilatesstudio.ro.
 • furnizorii de servicii de găzduire, analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea www.thepilatesstudio.ro.
 • furnizori de servicii de analiză și cercetare, cum sunt Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager sau Facebook Pixel, instrumente care oferă informații precum numărul vizitatorilor într-un interval de timp, vârsta acestora, numărul de accesări. Aceste date nu conțin însă informații despre persoane care pot fi identificate.

 

Drepturile cititorilor

 • Dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ștergerea acestora.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedește imposibil, este impus prin lege sau presupune eforturi care se dovedesc disproporționate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt autorității de supraveghere competente. Ai dreptul de a depune o reclamație la autoritățile de supraveghere privind protecția datelor.

 

Cum păstrăm datele și pentru cât timp?

Pe toată durata procesării datelor te asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri, ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de Confidențialitate, cu respectarea legislației în vigoare, numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile.

În cazul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal în urma consimțământului tău, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada autorizată de tine, cu excepția cazului în care retragi sau limitezi consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În aceste cazuri, în urma unei notificări scrise din partea ta, se va înceta sau limita prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Detalii suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

www.thepilatesstudio.ro organizează evenimente, ședințe foto, workshop-uri în timpul cărora vor fi realizate materiale foto și video, în care poți apărea ca participant(ă). În cazul în care nu dorești să apari în astfel de materiale avem rugămintea de a solicita în scris acest aspect pe adresa de email office@thepilatesstudio.ro menționând materialul la care faci referire.

www.thepilatesstudio.ro furnizează linkuri către website-uri pe care nu le controlează. Nu avem responsabilitatea pentru politicile de confidențialitate și practicile altor companii sau entități.

 

Modificarea sau ștergerea datelor

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal pot fi modificate sau șterse printr-o solicitare scrisă pe office@thepilatesstudio.ro. Te asigurăm de respectarea cererii trimise.

Politică de confidențialitate poate fi actualizată, noua variantă fiind întotdeauna publicată pe www.thepilatesstudio.ro. Este indicat să consulți această Politică de Confidențialitate periodic pentru a fi la curent cu orice posibile modificări care pot apărea.